Tunteiden ymmärtäminen eri kulttuureissa

Kävelet pitkin Helsingin katuja ja katselet ympärilläsi olevia ihmisiä. Mitä tunteita näet heidän kasvoillaan? Vai ovatko kaikki niin kiireisiä, että tunteet näyttävätkin neutraaleilta? Mitä jos kuvittelet itsesi Rooman kaduille? Huomaatko enemmän ilmeitä ihmisten kasvoilla?


Ilo, suru, inho, yllätys, pelko ja viha ovat universaaleja tunteita. Jokaisella ihmisellä on siis taito ymmärtää ja näyttää näitä tunteita riippumatta siitä, mistä kulttuurista he tulevat. Eri kulttuureista huolimatta esimerkiksi Japanissa ja Amerikassa universaalit tunteet myös koetaan samanlaisissa tilanteissa.


Se, miten tunteita näytetään vaihtelee kuitenkin kulttuureittain suuresti, sillä kulttuuri muokkaa tapaa, millä ilmaisemme tunteita. Tunne ei ole vain fysiologinen, vaan siihen vaikuttaa lisäksi ympäristö ja sosiaalinen tilanne. Saatat siis huomata löytäväsi itsesi maasta, jossa tututkin tunteet ilmaistaan aivan toisella tavalla. Vaikka siis ymmärtäisimme, mikä tunne on kyseessä, emme välttämättä kykene tulkitsemaan, mistä tunne on saanut alkunsa syvään juurtuneiden kulttuurinormien vuoksi.


Tämä selittyy sillä, että syntyessämme opimme, että on olemassa ainoastaan mukavia tai epämukavia tunteita. Kun kommunikoimme muiden kanssa, opimme kategorisoimaan ja kokemaan näitä tunteita kulttuurien normien mukaisesti.Miten tunteita ilmaistaan eri kulttuureissa?
Jokaisella ihmisellä on taito ymmärtää universaaleja tunteita.

Kun tunne on monimutkaisempi, esimerkiksi häpeä, syyllisyys tai ylpeys, kulttuurilla on suuri vaikutus tuon tunteen tulkintaan. Esimerkiksi länsimaissa häpeä koetaan usein negatiiviseksi tunteeksi, kun taas monissa Aasian maissa se koetaan tunteeksi, joka osoittaa nöyryyttä ja paikan maailmassa. Tunteiden ymmärtäminen eri kulttuureissa helpottaa sopeutumista uuteen maahan huomattavasti!


Mielenkiintoista on, että inho tunnistetaan yhdestä ilmeestä kaikkialla maailmassa. Ilolle löytyy puolestaan jopa 17 eri ilmettä!


Vaikka ihmisillä on taito ymmärtää universaaleja tunteita, kiinnitämme kuitenkin huomiota eri asioihin, kun kommunikoimme eri kulttuureista tulevien henkilöinen kanssa. Ting-Toomeyn (1999) tutkimus osoitti, että jopa 65% viestinnästämme on sanatonta.


Toisinsanoen, 65% kaikesta viestinnästämme jää omassa kulttuurissamme opitun tulkinnan varaan. Tämä onkin yksi suurimmista haasteista, kun kommunikoimme eri kulttuuritaustoista tulevia henkilöiden kanssa.


Kun seuraavan kerran vierailet vieraassa maassa, kiinnitä huomiota siihen, miten ihmiset ilmaisevat tunteitaan. Osoittavatko he sekä iloa että surua vai yrittävätkö he peitellä vihaansa hymyn taakse?


Kun tiedät, miten kulttuuri näyttää tunteita, voit muokata omaa käyttäytymistäsi sen mukaisesti. Tämä parantaa viestintää paikallisten kanssa; ihmisillä on taipumus työskennellä henkilöiden kanssa, joiden tapa toimia on samanlainen kuin itsellä.Kuinka paljon sinä näytät tunteita?

Recent Posts

See All